Copy link
ร้องเรียน
ที่ดินอยู่ที่กม.483.650 เนื้อที่รวม 2 แปลง หน้าถนนยาว 140 เมตร ลึกลงไปจากถนนถึงชายทะเล 120 เมตร. ที่ดินพัฒนาเรียบร้อยแล้ว มีถนนคอนกรีตลงที่ดิน สามารถก่อสร้างอาคารได้เลย น้ำประปาและไฟฟ้าเข้าถึง สัญญาณโทรศัพท์ชัดเจน เหมาะสำหรับบ้านพักอาศัย รีสอร์ท โรงแรมริมทะเล มีกำแพงหินป้องกันการกัดเซาะที่ดินของน้ำทะเล น้ำลึกไม่มีกองหินใต้น้ำ เหมาะสำหรับ ธุรกิจท่าเทียบเรือ ทิวทัศน์สวยที่สุดใน อ. มองเห็นเกาะกูดและเกาะช้าง สามารถ แล่นเรือเร็วจากที่ดินไปเกาะกูดประมาณ 45 นาที ที่ตั้งที่ดินห่างจากจุดศูนย์กลางเศรษฐกิจพิเศษ จ. 1. ท่าเรือเอนกประสงค์ 11 กม. 2. ห่างจาก อำเภอ 10 กม. 3. ห่างจาก ชายแดนหาดเล็ก จุดผ่านทางชายแดนค้า เข้า กัมพูชา 5 กม. 4. ห่างจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ เกาะกง 7 กม. เสนอ ที่ดินราคา รวม 42 ล้านบาท รวมค่าโอนกรรมสิทธิ์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เจ้าของ เอง โดยตรง
ตราด
42,000,000 ฿
เพิ่มเติม
ตราด
ที่ดินอยู่ที่กม.483.650 เนื้อที่รวม 2 แปลง หน้าถนนยาว 140 เมตร ลึกลงไปจากถนนถึงชายทะเล 120 เมตร. ที่ดินพัฒนาเรียบร้อยแล้ว มีถนนคอนกรีตลงที่ดิน สามารถก่อสร้างอาคารได้เลย น้ำประปาและไฟฟ้าเข้าถึง สัญญาณโทรศัพท์ชัดเจน เหมาะสำหรับบ้านพักอาศัย รีสอร์ท โรงแรมริมทะเล มีกำแพงหินป้องกันการกัดเซาะที่ดินของน้ำทะเล น้ำลึกไม่มีกองหินใต้น้ำ เหมาะสำหรับ ธุรกิจท่าเทียบเรือ ทิวทัศน์สวยที่สุดใน อ. มองเห็นเกาะกูดและเกาะช้าง สามารถ แล่นเรือเร็วจากที่ดินไปเกาะกูดประมาณ 45 นาที ที่ตั้งที่ดินห่างจากจุดศูนย์กลางเศรษฐกิจพิเศษ จ. 1. ท่าเรือเอนกประสงค์ 11 กม. 2. ห่างจาก อำเภอ 10 กม. 3. ห่างจาก ชายแดนหาดเล็ก จุดผ่านทางชายแดนค้า เข้า กัมพูชา 5 กม. 4. ห่างจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ เกาะกง 7 กม. เสนอ ที่ดินราคา รวม 42 ล้านบาท รวมค่าโอนกรรมสิทธิ์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เจ้าของ เอง โดยตรง
สมัครสมาชิกเพื่อรับอีเมลอัปเดตสำหรับการค้นหาของคุณ:
บ้านหาด, ขาย บ้าน
This site uses cookies to improve user experience. By using our services you agree to our use of cookies. + Info
No problem!