Copy link
ร้องเรียน
ขายบ้าน อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ห่างถนนเพชรเกษมเพียง800เมตร(อ.เขาย้อยไม่มีน้ำท่วม) บ้าน 2 ชั้น... -ภายในทั้งชั้นบน/ล่างบิ้วอินด้วยไม้สักทองและไม้เต็ง - ห้อนนอน 3 - ห้องนอนแม่บ้าน 1 - ห้องโฮมเธียเตอร์ 1 - ห้องพระ - ห้องทำงาน 2 - ห้องครัวไทย - ห้องเตรียมอาหาร - ห้องทานข้าว - ห้องน้ำ 4 - โถงกว้างมากทั้งบน/ล่าง - สระน้ำระบบเกลือขนาด 6x12 - จอดรถได้ 9 คัน - ระเบียงด้านหน้า 2 - ระเบียงด้านหลัง 2 บ้านชั้นเดียว... - ห้องนอน 5 - ห้องน้ำ 3 - ห้องครัว 1 - รับแขก บ้านคนสวน... - ห้องนอน 1 - ห้องครัว 1 - ห้องน้ำ 1 ราคาขาย 32 ล้านบาทค่ะ ขนาดพื้นที่บ้านสอบถามผู้ขาย ติดต่อ 081-6924165 ,096-8951956 ***
32,000,000 ฿
เพิ่มเติม
ขายบ้าน อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ห่างถนนเพชรเกษมเพียง800เมตร(อ.เขาย้อยไม่มีน้ำท่วม) บ้าน 2 ชั้น... -ภายในทั้งชั้นบน/ล่างบิ้วอินด้วยไม้สักทองและไม้เต็ง - ห้อนนอน 3 - ห้องนอนแม่บ้าน 1 - ห้องโฮมเธียเตอร์ 1 - ห้องพระ - ห้องทำงาน 2 - ห้องครัวไทย - ห้องเตรียมอาหาร - ห้องทานข้าว - ห้องน้ำ 4 - โถงกว้างมากทั้งบน/ล่าง - สระน้ำระบบเกลือขนาด 6x12 - จอดรถได้ 9 คัน - ระเบียงด้านหน้า 2 - ระเบียงด้านหลัง 2 บ้านชั้นเดียว... - ห้องนอน 5 - ห้องน้ำ 3 - ห้องครัว 1 - รับแขก บ้านคนสวน... - ห้องนอน 1 - ห้องครัว 1 - ห้องน้ำ 1 ราคาขาย 32 ล้านบาทค่ะ ขนาดพื้นที่บ้านสอบถามผู้ขาย ติดต่อ 081-6924165 ,096-8951956 ***
Copy link
ร้องเรียน
ขายบ้าน อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ห่างถนนเพชรเกษมเพียง800เมตร(อ.เขาย้อยไม่มีน้ำท่วม) บ้าน 2 ชั้น... -ภายในทั้งชั้นบน/ล่างบิ้วอินด้วยไม้สักทองและไม้เต็ง - ห้อนนอน 3 - ห้องนอนแม่บ้าน 1 - ห้องโฮมเธียเตอร์ 1 - ห้องพระ - ห้องทำงาน 2 - ห้องครัวไทย - ห้องเตรียมอาหาร - ห้องทานข้าว - ห้องน้ำ 4 - โถงกว้างมากทั้งบน/ล่าง - สระน้ำระบบเกลือขนาด 6x12 - จอดรถได้ 9 คัน - ระเบียงด้านหน้า 2 - ระเบียงด้านหลัง 2 บ้านชั้นเดียว... - ห้องนอน 5 - ห้องน้ำ 3 - ห้องครัว 1 - รับแขก บ้านคนสวน... - ห้องนอน 1 - ห้องครัว 1 - ห้องน้ำ 1 ราคาขาย 32 ล้านบาทค่ะ ขนาดพื้นที่บ้านสอบถามผู้ขาย ติดต่อ 081-6924165 ,096-8951956 ***
32,000,000 ฿
เพิ่มเติม
ขายบ้าน อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ห่างถนนเพชรเกษมเพียง800เมตร(อ.เขาย้อยไม่มีน้ำท่วม) บ้าน 2 ชั้น... -ภายในทั้งชั้นบน/ล่างบิ้วอินด้วยไม้สักทองและไม้เต็ง - ห้อนนอน 3 - ห้องนอนแม่บ้าน 1 - ห้องโฮมเธียเตอร์ 1 - ห้องพระ - ห้องทำงาน 2 - ห้องครัวไทย - ห้องเตรียมอาหาร - ห้องทานข้าว - ห้องน้ำ 4 - โถงกว้างมากทั้งบน/ล่าง - สระน้ำระบบเกลือขนาด 6x12 - จอดรถได้ 9 คัน - ระเบียงด้านหน้า 2 - ระเบียงด้านหลัง 2 บ้านชั้นเดียว... - ห้องนอน 5 - ห้องน้ำ 3 - ห้องครัว 1 - รับแขก บ้านคนสวน... - ห้องนอน 1 - ห้องครัว 1 - ห้องน้ำ 1 ราคาขาย 32 ล้านบาทค่ะ ขนาดพื้นที่บ้านสอบถามผู้ขาย ติดต่อ 081-6924165 ,096-8951956 ***
Copy link
ร้องเรียน
ขายบ้าน อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ห่างถนนเพชรเกษมเพียง800เมตร(อ.เขาย้อยไม่มีน้ำท่วม) บ้าน 2 ชั้น... -ภายในทั้งชั้นบน/ล่างบิ้วอินด้วยไม้สักทองและไม้เต็ง - ห้อนนอน 3 - ห้องนอนแม่บ้าน 1 - ห้องโฮมเธียเตอร์ 1 - ห้องพระ - ห้องทำงาน 2 - ห้องครัวไทย - ห้องเตรียมอาหาร - ห้องทานข้าว - ห้องน้ำ 4 - โถงกว้างมากทั้งบน/ล่าง - สระน้ำระบบเกลือขนาด 6x12 - จอดรถได้ 9 คัน - ระเบียงด้านหน้า 2 - ระเบียงด้านหลัง 2 บ้านชั้นเดียว... - ห้องนอน 5 - ห้องน้ำ 3 - ห้องครัว 1 - รับแขก บ้านคนสวน... - ห้องนอน 1 - ห้องครัว 1 - ห้องน้ำ 1 ราคาขาย 32 ล้านบาทค่ะ ขนาดพื้นที่บ้านสอบถามผู้ขาย ติดต่อ 081-6924165 ,096-8951956 ***
32,000,000 ฿
เพิ่มเติม
ขายบ้าน อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ห่างถนนเพชรเกษมเพียง800เมตร(อ.เขาย้อยไม่มีน้ำท่วม) บ้าน 2 ชั้น... -ภายในทั้งชั้นบน/ล่างบิ้วอินด้วยไม้สักทองและไม้เต็ง - ห้อนนอน 3 - ห้องนอนแม่บ้าน 1 - ห้องโฮมเธียเตอร์ 1 - ห้องพระ - ห้องทำงาน 2 - ห้องครัวไทย - ห้องเตรียมอาหาร - ห้องทานข้าว - ห้องน้ำ 4 - โถงกว้างมากทั้งบน/ล่าง - สระน้ำระบบเกลือขนาด 6x12 - จอดรถได้ 9 คัน - ระเบียงด้านหน้า 2 - ระเบียงด้านหลัง 2 บ้านชั้นเดียว... - ห้องนอน 5 - ห้องน้ำ 3 - ห้องครัว 1 - รับแขก บ้านคนสวน... - ห้องนอน 1 - ห้องครัว 1 - ห้องน้ำ 1 ราคาขาย 32 ล้านบาทค่ะ ขนาดพื้นที่บ้านสอบถามผู้ขาย ติดต่อ 081-6924165 ,096-8951956 ***
Copy link
ร้องเรียน
ขายบ้าน อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ห่างถนนเพชรเกษมเพียง800เมตร(อ.เขาย้อยไม่มีน้ำท่วม) บ้าน 2 ชั้น... -ภายในทั้งชั้นบน/ล่างบิ้วอินด้วยไม้สักทองและไม้เต็ง - ห้อนนอน 3 - ห้องนอนแม่บ้าน 1 - ห้องโฮมเธียเตอร์ 1 - ห้องพระ - ห้องทำงาน 2 - ห้องครัวไทย - ห้องเตรียมอาหาร - ห้องทานข้าว - ห้องน้ำ 4 - โถงกว้างมากทั้งบน/ล่าง - สระน้ำระบบเกลือขนาด 6x12 - จอดรถได้ 9 คัน - ระเบียงด้านหน้า 2 - ระเบียงด้านหลัง 2 บ้านชั้นเดียว... - ห้องนอน 5 - ห้องน้ำ 3 - ห้องครัว 1 - รับแขก บ้านคนสวน... - ห้องนอน 1 - ห้องครัว 1 - ห้องน้ำ 1 ราคาขาย 32 ล้านบาทค่ะ ขนาดพื้นที่บ้านสอบถามผู้ขาย ติดต่อ 081-6924165 ,096-8951956 ***
32,000,000 ฿
เพิ่มเติม
ขายบ้าน อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ห่างถนนเพชรเกษมเพียง800เมตร(อ.เขาย้อยไม่มีน้ำท่วม) บ้าน 2 ชั้น... -ภายในทั้งชั้นบน/ล่างบิ้วอินด้วยไม้สักทองและไม้เต็ง - ห้อนนอน 3 - ห้องนอนแม่บ้าน 1 - ห้องโฮมเธียเตอร์ 1 - ห้องพระ - ห้องทำงาน 2 - ห้องครัวไทย - ห้องเตรียมอาหาร - ห้องทานข้าว - ห้องน้ำ 4 - โถงกว้างมากทั้งบน/ล่าง - สระน้ำระบบเกลือขนาด 6x12 - จอดรถได้ 9 คัน - ระเบียงด้านหน้า 2 - ระเบียงด้านหลัง 2 บ้านชั้นเดียว... - ห้องนอน 5 - ห้องน้ำ 3 - ห้องครัว 1 - รับแขก บ้านคนสวน... - ห้องนอน 1 - ห้องครัว 1 - ห้องน้ำ 1 ราคาขาย 32 ล้านบาทค่ะ ขนาดพื้นที่บ้านสอบถามผู้ขาย ติดต่อ 081-6924165 ,096-8951956 ***
Copy link
ร้องเรียน
มีอพาทเม้นต์ทำเลน่าลงทุนมาให้พี่น้องพิจารณากันครับครับ ราคาขาย อยุ่ที่ 9.5 ล้าน อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ใกล้โรงงานอุตสาหกรรม (เจ้าของขายเองครับ) ข้อพิจารณาครับ 1) เหมาะกับ ผู้มีเงินเก็บ ไว้ในแบงค์เฉยๆ สัก 4-5 ล้าน 2) กู้แบงค์อีกประมาณ4 ล้าน ผ่อน 15ปี ตกผ่อนประมาณเดือนละ 35,000 บาท 3) รายได้ห้องพัก+เครื่องซักผ้า ประมาน 70,000 บาท/เดือน ฉะนั้นกำไรต่อเดือน ประมาน 35,000 บาทเลยนะครับ 4) 15 ปีก็คืนทุน หลังจากนั้นก็รับเดือนละ 70,000- บาทเต็มๆกันะครับ 5) ห้องพักตอนนี้มีคนอยุ่เต็มครับ 6) เจ้าของต้องการขาย เพราะจะย้ายไปอยุ่ ตปท.ครับ (ไม่มีเวลาดูแลครับ) สนใจติดต่อ (คุณเอ้ะ) :0991285888 ไอดีไลน์ 0991285888 รักษาความปลอดภัย 24 ชม. ลานจอดรถใต้ดิน ลานจอดรถ สนามบาส สนามเด็กเล่น สนามกอล์ฟ สนามเทนนิส สวนสาธารณะ ฟิตเนส ห้องประชุม ห้องเล่นเกมส์ จากุชชี่ ซัก อบ รีด ห้องสมุด กล้องวงจรปิด สระว่ายน้ำ สโมสร อ่างแช่น้ำ สปา ห้องอบซาวน่า คาราโอเกะ คลับเฮ้าส์ เครื่องปรับอากาศ เคเบิ้ลทีวี เครื่องทำน้ำอุ่น ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย ร้านอินเตอร์เน็ต ร้านกาแฟ Hi-Speed อินเตอร์เน็ต
เพชรบุรี,สระพัง,เขาย้อย
9,500,000 ฿
เพิ่มเติม
เพชรบุรี,สระพัง,เขาย้อย
มีอพาทเม้นต์ทำเลน่าลงทุนมาให้พี่น้องพิจารณากันครับครับ ราคาขาย อยุ่ที่ 9.5 ล้าน อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ใกล้โรงงานอุตสาหกรรม (เจ้าของขายเองครับ) ข้อพิจารณาครับ 1) เหมาะกับ ผู้มีเงินเก็บ ไว้ในแบงค์เฉยๆ สัก 4-5 ล้าน 2) กู้แบงค์อีกประมาณ4 ล้าน ผ่อน 15ปี ตกผ่อนประมาณเดือนละ 35,000 บาท 3) รายได้ห้องพัก+เครื่องซักผ้า ประมาน 70,000 บาท/เดือน ฉะนั้นกำไรต่อเดือน ประมาน 35,000 บาทเลยนะครับ 4) 15 ปีก็คืนทุน หลังจากนั้นก็รับเดือนละ 70,000- บาทเต็มๆกันะครับ 5) ห้องพักตอนนี้มีคนอยุ่เต็มครับ 6) เจ้าของต้องการขาย เพราะจะย้ายไปอยุ่ ตปท.ครับ (ไม่มีเวลาดูแลครับ) สนใจติดต่อ (คุณเอ้ะ) :0991285888 ไอดีไลน์ 0991285888 รักษาความปลอดภัย 24 ชม. ลานจอดรถใต้ดิน ลานจอดรถ สนามบาส สนามเด็กเล่น สนามกอล์ฟ สนามเทนนิส สวนสาธารณะ ฟิตเนส ห้องประชุม ห้องเล่นเกมส์ จากุชชี่ ซัก อบ รีด ห้องสมุด กล้องวงจรปิด สระว่ายน้ำ สโมสร อ่างแช่น้ำ สปา ห้องอบซาวน่า คาราโอเกะ คลับเฮ้าส์ เครื่องปรับอากาศ เคเบิ้ลทีวี เครื่องทำน้ำอุ่น ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย ร้านอินเตอร์เน็ต ร้านกาแฟ Hi-Speed อินเตอร์เน็ต
Copy link
ร้องเรียน
มีอพาทเม้นต์ทำเลน่าลงทุนมาให้พี่น้องพิจารณากันครับครับ ราคาขาย อยุ่ที่ 9.5 ล้าน อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ใกล้โรงงานอุตสาหกรรม (เจ้าของขายเองครับ) ข้อพิจารณาครับ 1) เหมาะกับ ผู้มีเงินเก็บ ไว้ในแบงค์เฉยๆ สัก 4-5 ล้าน 2) กู้แบงค์อีกประมาณ4 ล้าน ผ่อน 15ปี ตกผ่อนประมาณเดือนละ 35,000 บาท 3) รายได้ห้องพัก+เครื่องซักผ้า ประมาน 70,000 บาท/เดือน ฉะนั้นกำไรต่อเดือน ประมาน 35,000 บาทเลยนะครับ 4) 15 ปีก็คืนทุน หลังจากนั้นก็รับเดือนละ 70,000- บาทเต็มๆกันะครับ 5) ห้องพักตอนนี้มีคนอยุ่เต็มครับ 6) เจ้าของต้องการขาย เพราะจะย้ายไปอยุ่ ตปท.ครับ (ไม่มีเวลาดูแลครับ) สนใจติดต่อ (คุณเอ้ะ) :0991285888 ไอดีไลน์ 0991285888 รักษาความปลอดภัย 24 ชม. ลานจอดรถใต้ดิน ลานจอดรถ สนามบาส สนามเด็กเล่น สนามกอล์ฟ สนามเทนนิส สวนสาธารณะ ฟิตเนส ห้องประชุม ห้องเล่นเกมส์ จากุชชี่ ซัก อบ รีด ห้องสมุด กล้องวงจรปิด สระว่ายน้ำ สโมสร อ่างแช่น้ำ สปา ห้องอบซาวน่า คาราโอเกะ คลับเฮ้าส์ เครื่องปรับอากาศ เคเบิ้ลทีวี เครื่องทำน้ำอุ่น ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย ร้านอินเตอร์เน็ต ร้านกาแฟ Hi-Speed อินเตอร์เน็ต
เพชรบุรี,สระพัง,เขาย้อย
9,500,000 ฿
เพิ่มเติม
เพชรบุรี,สระพัง,เขาย้อย
มีอพาทเม้นต์ทำเลน่าลงทุนมาให้พี่น้องพิจารณากันครับครับ ราคาขาย อยุ่ที่ 9.5 ล้าน อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ใกล้โรงงานอุตสาหกรรม (เจ้าของขายเองครับ) ข้อพิจารณาครับ 1) เหมาะกับ ผู้มีเงินเก็บ ไว้ในแบงค์เฉยๆ สัก 4-5 ล้าน 2) กู้แบงค์อีกประมาณ4 ล้าน ผ่อน 15ปี ตกผ่อนประมาณเดือนละ 35,000 บาท 3) รายได้ห้องพัก+เครื่องซักผ้า ประมาน 70,000 บาท/เดือน ฉะนั้นกำไรต่อเดือน ประมาน 35,000 บาทเลยนะครับ 4) 15 ปีก็คืนทุน หลังจากนั้นก็รับเดือนละ 70,000- บาทเต็มๆกันะครับ 5) ห้องพักตอนนี้มีคนอยุ่เต็มครับ 6) เจ้าของต้องการขาย เพราะจะย้ายไปอยุ่ ตปท.ครับ (ไม่มีเวลาดูแลครับ) สนใจติดต่อ (คุณเอ้ะ) :0991285888 ไอดีไลน์ 0991285888 รักษาความปลอดภัย 24 ชม. ลานจอดรถใต้ดิน ลานจอดรถ สนามบาส สนามเด็กเล่น สนามกอล์ฟ สนามเทนนิส สวนสาธารณะ ฟิตเนส ห้องประชุม ห้องเล่นเกมส์ จากุชชี่ ซัก อบ รีด ห้องสมุด กล้องวงจรปิด สระว่ายน้ำ สโมสร อ่างแช่น้ำ สปา ห้องอบซาวน่า คาราโอเกะ คลับเฮ้าส์ เครื่องปรับอากาศ เคเบิ้ลทีวี เครื่องทำน้ำอุ่น ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย ร้านอินเตอร์เน็ต ร้านกาแฟ Hi-Speed อินเตอร์เน็ต
สมัครสมาชิกเพื่อรับอีเมลอัปเดตสำหรับการค้นหาของคุณ:
เขาย้อย, ขาย อพาร์ทเม้นท์
This site uses cookies to improve user experience. By using our services you agree to our use of cookies. + Info
No problem!