ร้องเรียน
ที่ดิน 6 ไร่เศษ พร้อมปาร์ม 6 ปี ถนนนครศรีธรรมราช-ปากพนัง -ปลูกปาล์ม 20-22 ต้นต่อไร่ ตอนนี้ต้นปาล์มเก็ยผลผลิตได้แล้ว -สวนปาล์มมี 2 แปลง อยู่ใกล้กัน ห่างกันแค่ 40 เมตร อายุปาล์มเท่ากัน **แปลงที่ 1.ขนาดที่ดิน 3 ไร่ 63 ตารางวา(รวมที่ดิน 1,263 ตารางวา) ราคา 1,800,000 บาท(ยกแปลง) -หน้ากว้างที่ดิน 46 เมตร หันหน้าเข้าที่ดินด้านซ้ายมือลึก 99 เมตร ทางด้านขวามือลึก 106 เมตร แล้ะทางด้านท้ายที่ดิน 45 เมตร -ลักษณะรูปแปลงที่ดินสี่เหลี่ยมผืนผ้า **แปลงที่ 2. ขนาดที่ดิน 6 ไร่ 34 ตารางวา(รวมที่ดิน 2,434) แปลงมุม ติดถนนสองด้าน ราคา 3,000,000 บาท(ยกแปลง) -หน้ากว้างที่ดิน 94 เมตร หันหน้าเข้าที่ดินด้านซ้ายมือลึก 125 เมตร ทางด้านขวามือลึก 129 เมตรติดถนนซอย และทางด้านท้ายที่ดิน 97 เมตร -หมายเหตุปาล์มเป็นลูกแล้ว -ที่ตั้งที่ดิน ถนนนครศรีธรรมราช-ปากผนัง คำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช -พิกัสที่ดิน 8.33258656224563,100.1087132520 -สถานที่ใกล้เคียง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ** ดูรายละเอียดและสอบถามเพิ่มเติม ** บริษัท เอสเจไทยโฮม จำกัด ** www.sjthaihome.com -ราคา 1,800,000 บาทยกแปลง 3 ไร่ 63 ตารางวา -ราคา 3,000,000 บาทยกแปลง 6 ไร่ 34 ตารางวา ***สนใจติดต่อคุณสัญ โทร 085-328-4082
จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ตำบลนาสาร
3,000,000 ฿
เพิ่มเติมteedin108.com
จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ตำบลนาสาร
ที่ดิน 6 ไร่เศษ พร้อมปาร์ม 6 ปี ถนนนครศรีธรรมราช-ปากพนัง -ปลูกปาล์ม 20-22 ต้นต่อไร่ ตอนนี้ต้นปาล์มเก็ยผลผลิตได้แล้ว -สวนปาล์มมี 2 แปลง อยู่ใกล้กัน ห่างกันแค่ 40 เมตร อายุปาล์มเท่ากัน **แปลงที่ 1.ขนาดที่ดิน 3 ไร่ 63 ตารางวา(รวมที่ดิน 1,263 ตารางวา) ราคา 1,800,000 บาท(ยกแปลง) -หน้ากว้างที่ดิน 46 เมตร หันหน้าเข้าที่ดินด้านซ้ายมือลึก 99 เมตร ทางด้านขวามือลึก 106 เมตร แล้ะทางด้านท้ายที่ดิน 45 เมตร -ลักษณะรูปแปลงที่ดินสี่เหลี่ยมผืนผ้า **แปลงที่ 2. ขนาดที่ดิน 6 ไร่ 34 ตารางวา(รวมที่ดิน 2,434) แปลงมุม ติดถนนสองด้าน ราคา 3,000,000 บาท(ยกแปลง) -หน้ากว้างที่ดิน 94 เมตร หันหน้าเข้าที่ดินด้านซ้ายมือลึก 125 เมตร ทางด้านขวามือลึก 129 เมตรติดถนนซอย และทางด้านท้ายที่ดิน 97 เมตร -หมายเหตุปาล์มเป็นลูกแล้ว -ที่ตั้งที่ดิน ถนนนครศรีธรรมราช-ปากผนัง คำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช -พิกัสที่ดิน 8.33258656224563,100.1087132520 -สถานที่ใกล้เคียง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ** ดูรายละเอียดและสอบถามเพิ่มเติม ** บริษัท เอสเจไทยโฮม จำกัด ** www.sjthaihome.com -ราคา 1,800,000 บาทยกแปลง 3 ไร่ 63 ตารางวา -ราคา 3,000,000 บาทยกแปลง 6 ไร่ 34 ตารางวา ***สนใจติดต่อคุณสัญ โทร 085-328-4082
ร้องเรียน
ที่ดิน 3 ไร่เศษ พร้อมปาร์ม 6 ปี ถนนนครศรีธรรมราช-ปากพนัง -ปลูกปาล์ม 20-22 ต้นต่อไร่ ตอนนี้ต้นปาล์มเก็ยผลผลิตได้แล้ว -สวนปาล์มมี 2 แปลง อยู่ใกล้กัน ห่างกันแค่ 40 เมตร อายุปาล์มเท่ากัน **แปลงที่ 1.ขนาดที่ดิน 3 ไร่ 63 ตารางวา(รวมที่ดิน 1,263 ตารางวา) ราคา 1,600,000 บาท(ยกแปลง) -หน้ากว้างที่ดิน 46 เมตร หันหน้าเข้าที่ดินด้านซ้ายมือลึก 99 เมตร ทางด้านขวามือลึก 106 เมตร แล้ะทางด้านท้ายที่ดิน 45 เมตร -ลักษณะรูปแปลงที่ดินสี่เหลี่ยมผืนผ้า **แปลงที่ 2. ขนาดที่ดิน 6 ไร่ 34 ตารางวา(รวมที่ดิน 2,434) แปลงมุม ติดถนนสองด้าน ราคา 3,000,000 บาท(ยกแปลง) -หน้ากว้างที่ดิน 94 เมตร หันหน้าเข้าที่ดินด้านซ้ายมือลึก 125 เมตร ทางด้านขวามือลึก 129 เมตรติดถนนซอย และทางด้านท้ายที่ดิน 97 เมตร -หมายเหตุปาล์มเป็นลูกแล้ว -ที่ตั้งที่ดิน ถนนนครศรีธรรมราช-ปากผนัง คำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช -พิกัสที่ดิน 8.33258656224563,100.1087132520 -สถานที่ใกล้เคียง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ** ดูรายละเอียดและสอบถามเพิ่มเติม ** บริษัท เอสเจไทยโฮม จำกัด ** www.sjthaihome.com -ราคา 1,600,000 บาทยกแปลง 3 ไร่ 63 ตารางวา -ราคา 3,000,000 บาทยกแปลง 6 ไร่ 34 ตารางวา ***สนใจติดต่อคุณสัญ โทร 085-328-4082
จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอปากพนัง ตำบลคลองน้อย
1,600,000 ฿
เพิ่มเติมteedin108.com
จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอปากพนัง ตำบลคลองน้อย
ที่ดิน 3 ไร่เศษ พร้อมปาร์ม 6 ปี ถนนนครศรีธรรมราช-ปากพนัง -ปลูกปาล์ม 20-22 ต้นต่อไร่ ตอนนี้ต้นปาล์มเก็ยผลผลิตได้แล้ว -สวนปาล์มมี 2 แปลง อยู่ใกล้กัน ห่างกันแค่ 40 เมตร อายุปาล์มเท่ากัน **แปลงที่ 1.ขนาดที่ดิน 3 ไร่ 63 ตารางวา(รวมที่ดิน 1,263 ตารางวา) ราคา 1,600,000 บาท(ยกแปลง) -หน้ากว้างที่ดิน 46 เมตร หันหน้าเข้าที่ดินด้านซ้ายมือลึก 99 เมตร ทางด้านขวามือลึก 106 เมตร แล้ะทางด้านท้ายที่ดิน 45 เมตร -ลักษณะรูปแปลงที่ดินสี่เหลี่ยมผืนผ้า **แปลงที่ 2. ขนาดที่ดิน 6 ไร่ 34 ตารางวา(รวมที่ดิน 2,434) แปลงมุม ติดถนนสองด้าน ราคา 3,000,000 บาท(ยกแปลง) -หน้ากว้างที่ดิน 94 เมตร หันหน้าเข้าที่ดินด้านซ้ายมือลึก 125 เมตร ทางด้านขวามือลึก 129 เมตรติดถนนซอย และทางด้านท้ายที่ดิน 97 เมตร -หมายเหตุปาล์มเป็นลูกแล้ว -ที่ตั้งที่ดิน ถนนนครศรีธรรมราช-ปากผนัง คำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช -พิกัสที่ดิน 8.33258656224563,100.1087132520 -สถานที่ใกล้เคียง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ** ดูรายละเอียดและสอบถามเพิ่มเติม ** บริษัท เอสเจไทยโฮม จำกัด ** www.sjthaihome.com -ราคา 1,600,000 บาทยกแปลง 3 ไร่ 63 ตารางวา -ราคา 3,000,000 บาทยกแปลง 6 ไร่ 34 ตารางวา ***สนใจติดต่อคุณสัญ โทร 085-328-4082
ร้องเรียน
เจ้าของสร้างเต็มพื้นที่ ใกล้ วิทยาลัยการต่อเรือ ,การประปาภูมิภาค , วิทยาลัยทักษิณพาณิชยการ,ธกส. ,ชลประทาน เดินทางสะดวก สนใจ ติดต่อ สมจิตต์ 0891172513 ราคาต่อรองได้
นครศรีธรรมราช พร้อมอยู่
2 ห้อง
51 ตร.ม.
1,800,000 ฿
2 ห้อง51 ตร.ม.
เพิ่มเติมthaihometown.com
นครศรีธรรมราช พร้อมอยู่
เจ้าของสร้างเต็มพื้นที่ ใกล้ วิทยาลัยการต่อเรือ ,การประปาภูมิภาค , วิทยาลัยทักษิณพาณิชยการ,ธกส. ,ชลประทาน เดินทางสะดวก สนใจ ติดต่อ สมจิตต์ 0891172513 ราคาต่อรองได้
สมัครสมาชิกเพื่อรับอีเมลอัปเดตสำหรับการค้นหาของคุณ:
ปากพนัง
ที่ Flatfy เราใช้งานคุกกี้เพื่อปรับปรุงคุณภาพ ประสบการณ์ในการรับชมเว็บไซต์ของคุณโดยรวม เมื่อใช้บริการของเรา คุณยอมรับ การใช้งานคุกกี้ของเราเรียนรู้เพิ่มเติม