ร้องเรียน
รายละเอียดเพิ่มเติม ที่ดินผืนงามในตำบลหนองนกกลด อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ขนาด 40 ไร่ ติดถนนคอนกรีต ด้านหน้าของที่ดินมีความยาวประมาณ 100 เมตร พร้อมทางสาธารณะด้านข้างขนานไปกับความยาวของที่ดิน เกือบ 500 เมตร สามารถเชื่อมต่อสาธารณูปโภคได้ทันทีไม่ว่าจะเป็น ไฟฟ้าทั่วไปหรือไฟฟ้าแรงสูง,น้ำประปา,อินเตอร์เน็ต,พ ร้อมความพิเศษคือมีคลองส่งน้ำ และทางระบายน้ำคอนกรีตตลอดแนวที่ดิน และกลางที่ดิน ที่ดินถมสูงกว่าระดับถนน และที่ดินผืนนี้ยังติดกับระบบชลประทานขนาดใหญ่ของตำบ ล ซึ่งจะทำให้สามารถมีน้ำใช้ในการทำเกษตรกรรมได้ตลอดทั ้งปี เหมาะแก่การทำเป็นพื้นที่ใช้เลี้ยงสัตว์ เช่น โคนม โคเนื้อ สุกร หรือ ทำเป็นสวนปาล์ม สวนมะพร้าว สวนผสม และหากท่านต้องการทำโรงงานอุตสาหกรรมหรือกิจการธุรกิ จที่ใช้น้ำเป็นองค์ประกอบหลัก ก็ตอบโจทย์ ได้เช่นกัน สนในเข้าชมพื้นที่หรือขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามา รถติดต่อได้ที่ +66945281108 แจ็ค ผู้จัดการระดับภูมิภาค ไทย-เอเชีย หรือทางอีเมล์ *** อ่านเพิ่มเติม
Unnamed Road, ไฮหย่อง, พังโคน, สกลนคร
64304 ตร.ม.
14,000,000 ฿
64304 ตร.ม.
เพิ่มเติมddproperty.com
Unnamed Road, ไฮหย่อง, พังโคน, สกลนคร
รายละเอียดเพิ่มเติม ที่ดินผืนงามในตำบลหนองนกกลด อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ขนาด 40 ไร่ ติดถนนคอนกรีต ด้านหน้าของที่ดินมีความยาวประมาณ 100 เมตร พร้อมทางสาธารณะด้านข้างขนานไปกับความยาวของที่ดิน เกือบ 500 เมตร สามารถเชื่อมต่อสาธารณูปโภคได้ทันทีไม่ว่าจะเป็น ไฟฟ้าทั่วไปหรือไฟฟ้าแรงสูง,น้ำประปา,อินเตอร์เน็ต,พ ร้อมความพิเศษคือมีคลองส่งน้ำ และทางระบายน้ำคอนกรีตตลอดแนวที่ดิน และกลางที่ดิน ที่ดินถมสูงกว่าระดับถนน และที่ดินผืนนี้ยังติดกับระบบชลประทานขนาดใหญ่ของตำบ ล ซึ่งจะทำให้สามารถมีน้ำใช้ในการทำเกษตรกรรมได้ตลอดทั ้งปี เหมาะแก่การทำเป็นพื้นที่ใช้เลี้ยงสัตว์ เช่น โคนม โคเนื้อ สุกร หรือ ทำเป็นสวนปาล์ม สวนมะพร้าว สวนผสม และหากท่านต้องการทำโรงงานอุตสาหกรรมหรือกิจการธุรกิ จที่ใช้น้ำเป็นองค์ประกอบหลัก ก็ตอบโจทย์ ได้เช่นกัน สนในเข้าชมพื้นที่หรือขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามา รถติดต่อได้ที่ +66945281108 แจ็ค ผู้จัดการระดับภูมิภาค ไทย-เอเชีย หรือทางอีเมล์ *** อ่านเพิ่มเติม
สมัครสมาชิกเพื่อรับอีเมลอัปเดตสำหรับการค้นหาของคุณ:
พังโคน
ที่ Flatfy เราใช้งานคุกกี้เพื่อปรับปรุงคุณภาพ ประสบการณ์ในการรับชมเว็บไซต์ของคุณโดยรวม เมื่อใช้บริการของเรา คุณยอมรับ การใช้งานคุกกี้ของเราเรียนรู้เพิ่มเติม